Thế nào là bộ số đề và cách soi cầu chuẩn nhất năm

Bộ môn số học nói chung và bộ số đề nói riêng sẽ có những thuật ngữ liên quan đến các con số mà bất cứ người chơi nào cũng cần nắm rõ, đặc biệt trên các diễn dàn cao thủ soi cầu nhiều tay chơi lâu năm chốt số dàn đề với những bộ đề cực kì phổ biến. Vậy bộ số đề trong lô đề là gì và chi tiết bộ số đề từ 00 – 99 gồm những con số nào. Hãy cùng SIN88 tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây nha!

Bộ số đề là gì?

Bộ số đề là gì?
Bộ số đề là gì?

Bộ số đề có nghĩa là một trong các hình thức xuất hiện đặc biệt của hệ lô đề trong cách thống kê soi cầu chọn lựa số. Áp dụng cách tính bộ số trong lô đề, anh em không cần tốn quá nhiều công sức cũng như dễ dàng tiết kiệm thời gian để suy đoán được các cặp lô tô đi cùng với nhau. 

Hay nói cách khác bộ số đề được hiểu nôm na là một dàn những bộ số trong lô đề gồm 2 con số đi cùng với nhau, còn có cách gọi khác là bảng đặc biệt theo bộ số. Việc xác định được các bộ lô đề cặp giúp nhiều tay chơi dàn đề đánh quanh năm, theo tuần hoặc theo tháng tuỳ sở thích.

Bộ số đề từ 00 – 99 chi tiết nhất tại SIN88

Bộ số đề từ 00 - 99 chi tiết nhất tại SIN88
Bộ số đề từ 00 – 99 chi tiết nhất tại SIN88

Sau đây là toàn bộ số đề từ 00 – 99 gồm 100 số anh em có thể tham khảo, kết hợp với phương pháp soi cầu lô đề của bản thân để xem hôm nay đánh đề con gì, theo bộ số nào. Lưu ý là hãy đánh hết chứ đừng lược bỏ con số nào nếu chưa có kinh nghiệm lọc đề. Để tránh đi trường hợp anh em bỏ qua những số có xác suất thắng cao trọng bộ số lô đề nhé.

Lời khuyên dành cho anh em đó là hãy chơi lô đề online có tỷ lệ 1 ăn 99 để nhận tiền thưởng cao nhất nhé. Vì nếu chơi tại thủ đề thì tỷ lệ ăn 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80 tuỳ chỗ. Đánh lô đề online cũng bảo đảm an toàn và tiền thắng trả thưởng cũng nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bộ số đề đặc biệt bao gồm những con số theo bộ sau:

 • Bộ số đề 00 bao gồm các con số 00,05,50,55
 • Bộ đề 01 bao gồm những con số 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ đề 02 bao gồm những con số 02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ đề 03 bao gồm những cặp số 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ đề 04 bao gồm các cặp số 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ đề 05 bao gồm những cặp số 05,50,00,55
 • Bộ đề 06 bao gồm các con số 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ đề 07 bao gồm những cặp số 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ đề 08 bao gồm những con số 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ đề 09 bao gồm các con số 09,90,04,40,59,95,54,45
 • Bộ số đề 10 bao gồm các cặp số 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ đề 11 bao gồm những con số 11,16,61,66
 • Bộ đề 12 bao gồm những cặp số 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ đề 13 bao gồm những con số 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ đề 14 bao gồm những cặp số 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ đề 15 bao gồm những con số 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ đề 16 bao gồm những con số 16,61,11,66
 • Bộ đề 17 bao gồm những cặp số 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ đề 18 bao gồm những cặp số 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ đề 19 bao gồm các cặp số 19,91,14,41,69,96,64,46
 • Bộ số đề 20 bao gồm các con số 20,02,25,52,70,07,75,57
 • Bộ đề 21 bao gồm các con số 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ đề 22 bao gồm các con số 22,27,72,77
 • Bộ đề 23 bao gồm những con số 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ đề 24 bao gồm các con số 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ đề 25 bao gồm những con số 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ đề 26 bao gồm những con số 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ đề 27 bao gồm các con số 27,72,22,77
 • Bộ đề 28 bao gồm những con số 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ đề 29 bao gồm những cặp số 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ số đề 30 bao gồm những cặp số 30,03,35,53,80,08,85,58
 • Bộ đề 31 bao gồm những con số 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ đề 32 bao gồm những cặp số 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ đề 33 bao gồm các con số 33,38,83,88
 • Bộ đề 34 bao gồm những cặp số 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ đề 35 bao gồm những cặp số 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ đề 36 bao gồm các con số 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ đề 37 bao gồm những con số 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ đề 38 bao gồm các cặp số 38,83,33,88
 • Bộ đề 39 bao gồm các con số 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ số đề 40 bao gồm những cặp số 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ đề 41 bao gồm các con số 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ đề 42 bao gồm những cặp số 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ đề 43 bao gồm các con số 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ đề 44 bao gồm những con số 44,49,94,99
 • Bộ đề 45 bao gồm các cặp số 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ đề 46 bao gồm các cặp số 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ đề 47 bao gồm những cặp số 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ đề 48 bao gồm những cặp số 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ đề 49 bao gồm các con số 49,94,44,99
 • Bộ số đề 50 bao gồm những cặp số 50,05,55,00
 • Bộ đề 51 bao gồm những con số 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ đề 52 bao gồm những cặp số 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ đề 53 bao gồm những cặp số 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ đề 54 bao gồm những cặp số 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ đề 55 bao gồm các cặp số 55,50,05,00
 • Bộ đề 56 bao gồm các con số 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ đề 57 bao gồm những con số 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ đề 58 bao gồm những con số 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ đề 59 bao gồm những con số 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ số đề 60 bao gồm các con số 60,06,65,56,10,01,15,51
 • Bộ đề 61 bao gồm những cặp số 61,16,66,11
 • Bộ đề 62 bao gồm các con số 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ đề 63 bao gồm những con số 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ đề 64 bao gồm những con số 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ đề 65 bao gồm những cặp số 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ đề 66 bao gồm các cặp số 66,61,16,11
 • Bộ đề 67 bao gồm các cặp số 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ đề 68 bao gồm các cặp số 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ đề 69 bao gồm các con số 69,96,64,46,19,91,14,41
 • Bộ số đề 70 bao gồm các con số 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ đề 71 bao gồm các con số 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ đề 72 bao gồm những con số 72,27,77,22
 • Bộ đề 73 bao gồm các cặp số 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ đề 74 bao gồm những con số 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ đề 75 bao gồm những cặp số 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ đề 76 bao gồm các con số 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ đề 77 bao gồm những con số 77,72,27,22
 • Bộ đề 78 bao gồm các con số 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ đề 79 bao gồm những cặp số 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ  số đề 80 bao gồm những con số 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ đề 81 bao gồm các cặp số 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ đề 82 bao gồm những cặp số 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ đề 83 bao gồm các cặp số 83,38,88,33
 • Bộ đề 84 bao gồm các con số 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ đề 85 bao gồm những con số 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ đề 86 bao gồm các cặp số 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ đề 87 bao gồm những cặp số 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ đề 88 bao gồm những con số 88,83,38,33
 • Bộ đề 89 bao gồm các cặp số 89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ số đề 90 bao gồm những con số 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ đề 91 bao gồm các con số 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ đề 92 bao gồm những con số 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ đề 93 bao gồm các con số 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ đề 94 bao gồm những con số 94,49,99,44
 • Bộ đề 95 bao gồm các con số 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ đề 96 bao gồm những con số 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ đề 97 bao gồm những cặp số 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ đề 98 bao gồm những con số 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ đề 99 bao gồm những con số 99,94,49,44

Chơi dàn đề là cách chơi nhiều số đề cùng lúc. Tuỳ vào kinh nghiệm cũng như cách soi cầu đề khác nhau sẽ cho ra bộ số đề khác nhau. Để bảo đảm thu hoạch chiến lợi phẩm cũng như bảo toàn vốn, các bạn hãy tính toán thật kỹ số tiền bỏ ra cũng như số ngày mình nuôi khung.

Chỉ khi xác định được nuôi dàn đề bao nhiêu ngày, số vốn cần chuẩn bị đủ để không bị hụt hơi giữa chừng thì xác suất trúng sẽ cực cao. Trường hợp vốn bé thì nên chia nhỏ vốn để nuôi, đừng nên đánh mạnh tay ngay từ ngày đầu tiên. Nếu nhiều vốn thì cứ nâng khung để đạt lợi nhuận cao nhất. 

Chơi bộ số đề nên chơi online thì nếu trúng phần thưởng sẽ được tối đa. Nếu đánh bên ngoài thì thường có tỷ lệ 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80, như vậy sẽ bất lợi nếu đánh dàn nhiều số và gấp thếp nuôi khung. Ngược lại đánh đề online tỷ lệ ăn là 1:99 thì các bạn dễ dàng thoải mái đánh tất cả các thể loại dàn đặc biệt. Dù có đánh dàn đề 68 số thì lãi vẫn có thể chấp nhận được.

Ví dụ: Đánh dàn đặc biệt 68 số mỗi con 10 nghìn hết 680 nghìn. Trúng sẽ  nhận được 990 nghìn như vậy tiền lời thu được là  310 nghìn..

Cách đăng kí tài khoản nhanh nhất tại SIN88

Để đăng ký tài khoản nhanh nhất tại SIN88, bạn có thể làm theo các bước sau:

Cách đăng kí tài khoản nhanh nhất tại SIN88
Cách đăng kí tài khoản nhanh nhất tại SIN88
 • Truy cập vào trang chủ của SIN88.
 • Nhấp vào nút “Đăng ký” ở góc trên bên phải trang web.
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào biểu mẫu đăng ký.
 • Nhấp vào nút “Đăng ký” để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản và tham gia các trò chơi, đặt cược tại SIN88. Lưu ý rằng bạn cần phải xác nhận đã đăng ký email để sử dụng đầy đủ tính năng của tài khoản.

Lời kết

Bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết được SIN88 tổng hợp từ nhiều nguồn giúp các bạn dễ dàng nhận diện và tìm kiếm. Chúc anh em luôn gặp may mắn và giành được nhiều chiến thắng khi tiến hành chọn những con số lô nhé, và hãy cùng nhà cái cập nhật ngay những nội dung mới nhất tại tại tin tức Sin88 mỗi ngày nhé.

Xem thêm: Giải mã giấc mơ thấy mình làm cô dâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *